Majitelia spoločnosti ČSAD Invest Logistics: Richard Lamper (vľavo) a Radoslav Hruška.

Majitelia spoločnosti ČSAD Invest Logistics: Richard Lamper (vľavo) a Radoslav Hruška.

Medzinárodná a vnútroštátna preprava

 • medzinárodná cestná preprava celovozových a paletových zásielok
 • vnútroštátna cestná preprava celovozových a paletových zásielok
 • preprava nebezpečného tovaru na základe dohovoru ADR
 • preprava nadrozmerných zásielok
 • preprava mrazeného a chladeného tovaru
 • špeciálne (sonder) transporty
 • námorná preprava
 • letecká preprava
 • železničná preprava
 • intermodálna preprava

 

Colné služby a skladovanie

 • skladovanie materiálu, príjem/výdaj, prebaľovanie
 • kontrola počtu a kvality tovaru
 • doplnkové služby – etiketovanie, fóliovanie, mixovanie
 • služby colnej deklarácie a Intrastat
 • možnosť uskladnenia tovaru v bežnom a dočasnom colnom sklade
 • možnosť skladovania potravinárskeho tovaru vyžadujúceho zvláštne karanténne opatrenia

 

Komplexné logistické riešenia

 • outsourcing – kompletné preberanie a riešenie špecializovaných logistických projektov
 • poradenstvo a logistické koncepcie podľa potrieb a želania zákazníka
 • distribučná logistika
 • komplexné logistické služby pre zákazníkov z oblasti automobilového priemyslu
  • medzinárodné prepravy
  • skladovanie
  • line-feeding
  • sekvencovanie
  • JIT prepravy